Społeczność Nagrody im. Sacharowa

Przyczynkiem do powstania Społeczności Nagrody im. Sacharowa była Nagroda im. Sacharowa przyznawana przez Parlament Europejski za wybitną pracę w dziedzinie praw człowieka.

Społeczność Nagrody im. Sacharowa obejmuje osoby uhonorowane tą nagrodą i posłów do Parlamentu Europejskiego. Powstała jako sieć w 2008 r. w 20. rocznicę ustanowienia Nagrody im. Sacharowa. Społeczność jest wyrazem uznania dla „szczególnej roli laureatów Nagrody im. Sacharowa jako ambasadorów wolności myśli", a jej członkowie „uzgodnili, że wspólnie dołożą jeszcze więcej starań, by wspierać obrońców praw człowieka na świecie przez działania laureatów Nagrody im. Sacharowa podejmowane wspólnie z Parlamentem Europejskim i pod jego egidą".

Społeczność Nagrody im. Sacharowa łączy posłów do Parlamentu Europejskiego, laureatów nagrody oraz społeczeństwo obywatelskie z myślą o zacieśnieniu współpracy w działaniach na rzecz praw człowieka w Brukseli i na arenie międzynarodowej. Społeczność stanowi kanał komunikacji, za pomocą którego laureaci oraz Parlament reagują na kwestie związane z prawami człowieka i na naruszenia tych praw. Jej członkowie regularnie występują z wykładami w całej UE, aby pogłębiać wiedzę na temat praw człowieka oraz inicjować publiczną debatę w stolicach europejskich.

Społeczność spotykała się na konferencjach w latach 2008, 2011, 2013, 2016 i 2018. Wydarzenia te stanowią forum debat z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, laureatów, przedstawicieli Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych oraz społeczeństwa obywatelskiego, jak również punkt wyjścia szerzej zakrojonych działań na rzecz praw człowieka.

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. członkowie społeczności zgromadzili się w Brukseli, aby uczcić 30. rocznicę ustanowienia Nagrody im. Sacharowa, podsumować dotychczasowe osiągnięcia i określić przyszłe wyzwania. Konferencja odbyła się w obecności stypendystów Nagrody im. Sacharowa. Są to uczestnicy programu, który społeczność zainicjowała w 2013 r. w celu wzmocnienia pozycji obrońców praw człowieka z całego świata.

Kontakt

Kontakt

Human Rights Actions Unit
European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels