Domovská stránka

Sacharovova cena

Sacharovova cena Európskeho parlamentu pre obhajcov ľudských práv  © European Parliament

Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva, pričom po prvýkrát ju v roku 1988 udelila Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi. Je vyjadrením uznania jednotlivcom, skupinám a organizáciám, ktoré významnou mierou prispeli k ochrane slobody myslenia. Európska únia touto cenou a prostredníctvom jej pridruženej siete podporuje laureátov, ktorých tak posilňuje a podnecuje v boji za ich vec.

Ocenenie doteraz získali disidenti, politickí vodcovia, novinári, právnici, aktivisti občianskej spoločnosti, spisovatelia, matky, manželky, vedúci predstavitelia menšín, skupina aktivistov vystupujúcich proti terorizmu, mieroví aktivisti, aktivista zasadzujúci sa proti mučeniu, karikaturista, dlhodobo zadržiavaní väzni svedomia, režisér, OSN ako orgán, a dokonca aj dieťa bojujúce za právo na vzdelanie. Propaguje najmä slobodu prejavu, práva menšín, dodržiavanie medzinárodného práva, rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu. Viacerí laureáti, a to aj Nelson Mandela, Malála Júsafzaj, Denis Mukwege a Nádja Murád, získali Nobelovu cenu za mier.

Európsky parlament udeľuje Sacharovovu cenu spolu s finančnou odmenou vo výške 50 000 EUR koncom každého roka na plenárnej schôdzi v Štrasburgu. Kandidátov môžu navrhovať politické skupiny alebo aj jednotliví poslanci Európskeho parlamentu, pričom podmienkou je, aby každý kandidát získal podporu aspoň 40 poslancov. Kandidátov predstavia na spoločnej schôdzi Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Podvýboru pre ľudské práva a členovia týchto výborov v plnom zložení hlasovaním vyberú do užšieho výberu troch kandidátov. Konečného víťaza alebo konečných víťazov Sacharovovej ceny vyberá Konferencia predsedov, orgán Európskeho parlamentu na čele s predsedom, ktorá sa skladá z vedúcich predstaviteľov všetkých politických skupín zastúpených v Parlamente, vďaka čomu je výber laureátov skutočne európskou voľbou.

The Sakharov Prize - what it means