Vo svete

Na celom svete

Laureátmi Sacharovovej ceny je už viac než 40 osôb a organizácií z vyše 30 krajín na celom svete od hnutia Matky z májového námestia v Argentíne až po obhajcu práv menšín z Číny. Od svojho založenia v roku 1988 je táto cena vyjadrením záväzku Európskeho parlamentu voči ochrane ľudských práv na celom svete a viery Európy v ich univerzálnosť.

Kliknite na niektorú z krajín a zistite, kto z nej získal Sacharovovu cenu. Niektorí laureáti nemôžu bohužiaľ žiť vo svojej krajine alebo sa do nej nemôžu vrátiť. U iných je zase miesto pobytu neznáme alebo neisté. Kliknite na meno laureátov a prečítajte si ich príbeh.

Kontakty

GR COMM

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium