Sacharovgemenskapen

Sacharovgemenskapen föddes ur Sacharovpriset, som Europaparlamentet delar ut för enastående insatser för mänskliga rättigheter.

Sacharovgemenskapen består av Sacharovpristagare och ledamöter av Europaparlamentet. Sacharovgemenskapen var från början ett nätverk som upprättades av Europaparlamentet 2008, i samband med prisets 20-årsjubileum. Genom nätverkets bildande lyfte man fram Sacharovpristagarnas särskilda roll som ambassadörer för tankefrihet, och dess medlemmar enades om att öka de samlade ansträngningarna till stöd för människorättsförsvarare runtom i världen genom gemensamma insatser av Sacharovpristagarna tillsammans och i samarbete med Europaparlamentet.

Sacharovgemenskapen sammanför på ett brett plan Europaparlamentsledamöter, pristagare och det civila samhället för att öka samarbetet kring insatserna för mänskliga rättigheter i Bryssel och internationellt. Gemenskapen fungerar som en kommunikationskanal där pristagarna och parlamentet kan flagga för brott mot de mänskliga rättigheterna och ta upp människorättsfrågor. Gemenskapens medlemmar ger regelbundet Sacharovföreläsningar runtom i EU för att öka medvetenheten om människorättsfrågor och få i gång en offentlig debatt i de europeiska huvudstäderna.

Gemenskapen har samlats till konferens 2008, 2011, 2013, 2016 och 2018. Sacharovgemenskapens konferenser är ett forum för diskussioner mellan Europaparlamentsledamöter, pristagare, företrädare för EU och andra internationella institutioner och det civila samhället, och ligger till grund för ökade gemensamma insatser för mänskliga rättigheter.

Den 4-5 juni 2018 samlades Sacharovgemenskapen i Bryssel för att fira Sacharovprisets 30‑årsjubileum, utvärdera vad som åstadkommits och kartlägga framtida utmaningar. Med på konferensen fanns Sacharovstipendiater. Dessa stipendiater är deltagare i ett program som gemenskapen instiftade 2013 för att stötta människorättsförsvarare från hela världen.

Kontakter

Yhteystiedot
Human Rights Actions Unit
European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels