Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9. tammikuuta 2003
E-3278/2002
Michel Barnier 'n komission puolesta antama vastaus

Jäsenvaltiot määrittelevät itse, kuinka ne jakavat määrärahansa Interreg III -ohjelmien kesken. Tämä koskee siten myös Kreikan, Italian ja Albanian välisiä ohjelmia.

Albania osallistuu muiden Balkanin maiden kanssa uuteen, parhaillaan hyväksyttävänä olevaan Interreg-ohjelmaan (Interreg IIIA "Italia—Adrianmeren alue"), jossa yhteisön rahoitusosuus on yhteensä 50,5 miljoonaa euroa. On syytä täsmentää, että vaikka Interreg-ohjelmien osana rahoitettavien hankkeiden tuleekin sijaita yhteisön alueella, niillä on oltava selkeät vaikutukset asianomaisiin kolmansiin maihin.

Adrianmeren eteläisen alueen maahanmuuton ja turvallisuuden osalta toteutetaan myös muita rakennerahasto-ohjelmiin kuuluvia toimia, kuten Italian tavoite 1 -alueita koskeva "Sicurezza 2000—2006" -ohjelma sekä Interreg III -ohjelma "Archimed" (Mezzogiornon ja Kreikan alueet). Nämä ohjelmat ovat komissiossa parhaillaan hyväksyttävinä.

Albanian ja Italian/Kreikan välisten Interreg-ohjelmien osana toteutettavien tukitoimien lisäksi komissio hyväksyi vuonna 2001 Albanian maastrategian. Tähän asiakirjaan kuuluu monivuotinen ohjeellinen ohjelma, jossa Albanialle myönnetään vuosina 2002—2004 yhteensä 143,9 miljoonaa euroa (vuosina 2001—2004 määrä on 181,4 miljoonaa euroa). Tukitoimet pannaan täytäntöön osana Cards-ohjelmaa. Lähes puolet kokonaismäärästä kohdistetaan oikeuslaitoksen vahvistamista, yhtenäistä rajavalvontaa sekä yleistä järjestystä, turvapaikkapolitiikkaa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeviin toimiin.

Lisäksi Cards -alueohjelmalla tuetaan koko aluetta yhtenäisen rajavalvonnan, demokratian vakauttamisen, instituutioiden kehittämisen sekä alueellisen infrastruktuurin aloilla, joihin kohdistetaan 80 miljoonaa euroa vuosina 2002—2004.

Laitonta maahanmuuttoa käsitellään useissa poliittisissa foorumeissa. Siitä on myös tarkoitus keskustella unionin ja Albanian välisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta käytävissä neuvotteluissa.

Oikeus- ja sisäasiain neuvosto antoi 28. marraskuuta 2002 komissiolle valtuudet neuvotella yhteisön ja Albanian välisestä takaisinottosopimuksesta. Takaisinottosopimuksella voidaan torjua tehokkaammin Albaniasta tulevaa laitonta maahanmuuttoa ja kohentaa alueen taloudellista tilannetta, millä puolestaan voidaan helpottaa maahanmuuttovirtojen taustalla olevien syiden selvittämistä ja ratkaisua.

EYVL C 155 E, 03/07/2003 (s. 126)
Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2003Oikeudellinen huomautus