Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
3. heinäkuuta 2003
E-1453/2003
Margot Wallströmin komission puolesta antama vastaus

Euroopan arktisten alueiden HAARP-ohjelma on sotilaallinen ohjelma. Komissiolla ei ole toimivaltaa eikä myöskään tarvittavaa asiantuntemusta laatia parlamentin päätöslauselman kohdassa 26 pyytämää selvitystä.

Mitä tulee kohdissa 27—29 esitettyihin pyyntöihin, ne liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin ja standardeihin, jotka koskevat pääsääntöisesti sotilaskysymyksiä kuten aseistariisuntaa, ja kuuluvat näin ollen jäsenvaltioiden toimivaltaan.

EYVL C 33 E, 06/02/2004 (s. 121)
Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2004Oikeudellinen huomautus