Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
3 juli 2003
E-1453/2003
Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

Het "High frequency Active Auroral Research Programme" (HAARP) voor het Europees poolgebied is een militair programma. De Commissie is niet bevoegd om het door het Parlement in punt 26 van de resolutie gevraagde onderzoek uit te voeren en beschikt ook niet over de daarvoor vereiste deskundigheid.

De in de punten 27 tot en met 29 opgenomen verzoeken hebben betrekking op internationale verdragen en normen die voornamelijk verband houden met militaire vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de ontwapening, en derhalve binnen de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

PB C 33 E van 06/02/2004 (blz. 121)
Laatst bijgewerkt op: 30 maart 2004Juridische mededeling