Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
3 juli 2003
E-1453/2003
Svar från Margot Wallström på kommissionens vägnar

Forskningsprogrammet för högfrekvent strålning (HAARP, High Active Auroral Research Project) är ett militärt program. Kommissionen har varken den behörighet eller sakkunskap som krävs för att vidta den undersökning som parlamentet begär i paragraf 26 i sin resolution.

Vad gäller kraven som ställs i paragraferna 27 till 29 så handlar dessa om internationella avtal och standarder som huvudsakligen avser militära frågor, till exempel nedrustning. De hör därmed till medlemsstaternas ansvarsområde.

EGT C 33 E, 06/02/2004 (s. 121)
Senaste uppdatering: 30 mars 2004Rättsligt meddelande