Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (magħżula)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Mistoqsijiet parlamentari
21 ta' Frar 2006
E-0045/2006
Tweġiba mogħtija mis-Sur Spidla f’isem il-Kummissjoni

Il-klawżola 5.1 tal-Ftehim tal-Qafas anness mad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP(1) titlob lill-Istati Membri li jintroduċu miżuri li jipprevjenu milli jsir abbuż li jirriżulta mill-użu ta’ relazzjonijiet jew kuntratti għal żmien fiss suċċessivi filwaqt li tieħu f’kunsiderazzjoni l-bżonnijiet ta' setturi u kategoriji ta’ ħaddiema speċifiċi. Skond il-Klawżola 5.2 ta’ l-istess Ftehim tal-Qafas l-Istati Membri, meta adattat, għandhom jiddeterminaw taħt liema kondizzjonijiet il-kuntratti jew ir-relazzjonijiet ta' impjieg għal terminu fiss għandhom jitqiesu bħala kuntratti jew relazzjonijiet għal żmien indefinit.

Rigward l-ewwel mistoqsija ta’ l-Onorevoli Membru dwar l-allegata distinzjoni bejn is-settur pubbliku u privat, ta’ min jinnota li l-Ftehim japplika għall-ħaddiema għal żmien fiss li għandhom kuntratt ta’ impjieg jew relazzjoni ta’ impjieg kif definit fil-liġi, fil-ftehimiet kollettivi jew skond il-prassi ta’ kull Stat Membru b’possibilitajiet limitati għal derogi fil-livell nazzjonali fil-każ biss ta’ ċerti kuntratti ta' taħriġ u skemi ta’ apprentistat (il-Klawżola 2 tal-Ftehim tal-Qafas).

Malta kkomunikat it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fil-25 ta’ Marzu 2004.

Il-Kummissjoni sadattant irċeviet ilment li jqajjem il-kwistjoni tal-kwalità tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fis-settur pubbliku ta’ Malta. Fi ħdan il-qafas ta’ dan l-ilment is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet f’Malta biex jipprovdu tagħrif speċifiku dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali f’dan il-qasam. Jekk l-eżami tal-leġiżlazzjoni jew ta’ l-ilment juru li Malta ma ttrasponitx b'mod sew u sħiħ id-Direttiva 1999/70/KE, il-Kummissjoni tieħu l-passi kollha meħtieġa biex Malta tinġieb f’konformità mal-liġi Komunitarja.

(1)Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins (ETUC). Għaqda tal-Konfederazzjonijiet Industrijali u ta’ Min Iħaddem ta' l-Ewropa. Ċentru ta’ Intrapriżi b’Parteċipazzjoni Pubblika.

OJ (MT) C 328, 30/12/2006
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Marzu 2012Avviż legali