Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (magħżula)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Mistoqsijiet parlamentari
11 ta' Settembru 2006
E-2957/2006
Tweġiba mogħtija mis-Sur McCreevy f'isem il-Kummissjoni

Id-Direttiva Postali (1) fiha għadd ta' prinċipji ġenerali dwar l-ipprezzar ta' servizzi postali universali, inklużi l-prinċipji li l-prezzijiet ikunu għall-but ta' kulħadd u li jkunu jirriflettu l-ispejjeż Dawn il-prinċipji ma japplikawx biss għal dawk is-servizzi postali li jaqgħu fi ħdan is-servizz universali, li jinkludi ittri sa 2 kilogrammi (kg) u pakketti sa 10/20 kg, servizzi reġistrati u assikurati, sew nazzjonali u internazzjonali. Dawn il-prinċipji ma japplikawx għal xi wħud mis-servizzi li l-Onorevoli Membru jidher li qed jirreferi għalihom, bħal servizzi express u bil-kurjer li b’hekk għandhom id-dritt, skond il-Liġi tal-KE, ikollhom il-prezzijiet tagħhom stipulati liberament, soġġett għar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE.

Bħala konsegwenza, u fir-rigward ta’ servizzi postali universali bejn Malta u l-Istati Membri, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oġġettivi ta' spiża li jiġġustifikaw tariffi differenti għal Malta u Stati Membri oħra, differenzazzjoni fil-prezz, fil-prinċipju, ma tkunx inkompatibbli mal-liġi tal-KE.

Irrispettivament minn kull differenza fil-prezz, id-deskrizzjoni ta’ Malta bħala Stat li mhuwiex Membru f’lista tal-prezzijiet ta’ fornitur ta’ servizz universali tkun trid tiġi emendata sabiex tikkonforma ma’ l-obbligu, li jinsab fid-Direttiva msemmija hawn fuq, li l-klijenti jiġu infurmati b’mod dettaljat u aġġornat dwar servizz universali. Fil-każ kollha ta’dan it-tip, il-kontroll tal-prezzijiet għas-servizzi postali universali u l-għoti ta’ tagħrif lill-utenti huwa, primarjament, fir-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri li għandhom jissorveljaw u jinfurzaw id-dispożizzjonijiet rispettivi.

(1)Id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz, ĠU L 15, 21.1.1998, kif emendata mid-Direttiva 2002/39/EC tal-Parlament u tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Ġunju 2002, ĠU L 176, 5.7.2002.

OJ (MT) C 328, 30/12/2006
Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Novembru 2006Avviż legali