Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (magħżula)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Mistoqsijiet parlamentari
3 ta' Lulju 2007
E-2530/2007
Tweġiba mogħtija mis-Sur Špidla f'isem il-Kummissjoni

Malta avżat lill-Kummissjoni li hija adottat żewġ regolamenti ġodda dwar xogħol għal żmien fiss (LN 51/2007 u 52/2007) li jirrevokaw ir-regolament preċedenti (LN 429/2002) bil-ħsieb li jallineaw ir-regolament ta' xogħol għal żmien fiss f'Malta bid-Direttiva 1999/70/KE dwar xogħol għal żmien fiss(1).

Wara valutazzjoni preliminari tar-regolamenti ġodda, il-Kummissjoni nnutat li kien fihom eżenzjonijiet kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ambitu personali ta' applikazzjoni kif ukoll mal-miżuri sabiex jipprevjenu abbuż ta' kuntratti suċċessivi ta' żmien fiss li jidhru li jqajmu kwistjonijiet ta' kompatibilità mad-Direttiva 1999/70/KE. Barra minn hekk, mhuwiex ċar għall-Kummissjoni jekk ir-regolamenti l-ġodda daħlux fis-seħħ u b'hekk irrevokaw ir-regolament preċedenti.

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Maltin fil-21 ta' Mejju 2007 fejn talbet tagħrif ulterjuri dwar il-kwistjonijiet pendenti. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Onorevoli Membru mgħarraf dwar kull żvilupp futur.

(1)Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 dwar il-ftehima ta' qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluża mill-ETUC, l-UNICE u s-CEEP, ĠU L 175, 10.7.1999.

OJ (MT) C 45, 16/02/2008
Aġġornata l-aħħar: 5 t'Ottubru 2007Avviż legali