Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (magħżula)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Mistoqsijiet parlamentari
13 ta' Frar 2008
E-5910/2007
Tweġiba mogħtija mis-Sur Špidla f’isem il-Kummissjoni

Wara l-Ittra ta’ Avviż Formali lil Malta mill-Kummissjoni rigward it-traspożizzjoni tal-Klawżola 5 tal-ftehima ta’ qafas annessa mad-Direttiva 1999/70/KE(1) tat-28 ta’ Ġunju 1999 rigward il-ftehima ta’ qafas dwar ix-xogħol għal żmien fiss konkluża mill-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins (ETUC), mill-Unjoni tal-Federazzjoni Industrijali u ta’ Min Iħaddem (UNICE) u miċ-Ċentru Ewropew ta’ l-Intrapriżi bil-Parteċipazzjoni Pubblika u ta’ l-Intrapriżi ta’ Interess Ekonomiku Ġenerali (CEEP), l-awtoritajiet Maltin kitbu lill-Kummissjoni fit-8 ta’ Ġunju 2007 biex jinnotifikaw li l-leġiżlazzjoni kellha tidħol fis-seħħ fil-15 ta’ Ġunju 2007.

Il-Kummissjoni eżaminat id-dispożizzjonijiet ta’ dik il-leġiżlazzjoni ġdida (AL/51 ta’ l-2007) u tista’ tikkonferma li l-proċedura ta' ksur 2005/4399 rigward l-implimentazzjoni fir-Repubblika ta’ Malta tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE m'hix magħluqa billi għad baqa’ kwistjonijiet pendenti.

Saru aktar kuntatti u l-Kummissjoni, f’ittra bid-data tat-8 ta’ Jannar 2008, irċeviet aktar kjarifiki dwar il-kwistjonijiet pendenti mill-awtoritajiet Maltin.

Fid-dawl tal-kjarifika l-aktar riċenti mill-awtoritajiet Maltin, il-Kummissjoni se tagħmel rakkomandazzjonijiet fiż-żmien propizju dwar kif se tipproċiedi dwar il-materja.

(1)Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 dwar il-ftehima qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluża mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP, ĠU L 175, 10.7.1999.

OJ (MT) C 191, 29/07/2008
Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Frar 2008Avviż legali