Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
19 mei 2008
E-1797/2008
Antwoord van de heer McCreevy namens de Commissie

Overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Richtlijn 92/100/EEG(1) hebben kunstenaars recht op een billijke vergoeding voor de uitzending van hun geluidsopnamen. Het is echter niet verplicht om deze vergoeding te innen. Indien een kunstenaar wenst af te zien van de inning van de billijke vergoeding voor de uitzending van zijn uitvoering, hoeft hij zich niet aan te sluiten bij de auteursrechtenorganisatie van de betrokken uitvoerende kunstenaars voor de inning van dergelijke vergoedingen.

(1)Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, PB L 346 van 27.11.1992.

PB C 291 van 13/11/2008
Laatst bijgewerkt op: 21 mei 2008Juridische mededeling