Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti (magħżula)
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Mistoqsijiet parlamentari
17 ta' Frar 2009
E-0118/2009
Tweġiba mogħtija mis-Sur Špidla f'isem il-Kummissjoni

Fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija bil-miktub E-5910/07 il-Kummissjoni stqarret li kienet fetħet proċedura ta' ksur dwar l-implimentazzjoni fir-Repubblika ta' Malta tad-Direttiva tal-Kunsill 99/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 dwar il-ftehima qafas dwar xogħol għal żmien fiss, konkluża mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP(1).

F'Settembru 2008 Malta introduċiet strument leġiżlattiv (Avviż Legali 238.08) li emenda r-Regolament tal-2007 dwar il-Kuntratti tas-Servizz għal Żmien Fiss, (Avviż Legali 51/07), li ttraspona d-Direttiva 1999/70/KE f'liġi nazzjonali Maltija. L-emendi jappartjenu lir-Regolament 3 (applikabbiltà) u lir-Regolament 7 (kuntratti suċċessivi b'tul ta' żmien fiss).

Il-Kummissjoni analizzat l-effett ta' din il-leġiżlazzjoni ta' emenda, inklużi l-bidliet li saru lill-kategoriji esklużi mil-leġiżlazzjoni li tittrasponi d-Direttiva 1999/70/KE. Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni f'qasir żmien dwar kif tipproċedi fir-rigward ta' din il-kwistjoni.

(1)ĠU L 175, 10.7.1999, p. 43.

OJ (MT) C 189, 13/07/2010
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Frar 2009Avviż legali