Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
5 Φεβρουαρίου 2010
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

Ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος απετέλεσε το αντικείμενο εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ(1), όπως τροποποιήθηκε. Η διαδικασία της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση των διυπουργικών αποφάσεων, οι οποίες συνιστούν την περιβαλλοντική άδεια. Οι διυπουργικές αυτές αποφάσεις περιλαμβάνουν επίσης ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους που αποβλέπουν στην προστασία της καφέ αρκούδας∙ προβλέπεται εξάλλου υποχρέωση παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου στον πληθυσμό του είδους.

Η Επιτροπή έχει συνείδηση της δραματικά αυξανόμενης θνησιμότητας καφέ αρκούδων εξαιτίας των οδικών ατυχημάτων, ιδίως στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας) που έχουν αντίκτυπο στα ενδιαιτήματα (οικοτόπους) του είδους και έχει ήδη θέσει το θέμα στις ελληνικές αρχές, οι οποίες δήλωσαν ότι επρόκειτο να τοποθετηθούν 34 ειδικές πινακίδες σε κατάλληλα σημεία του οδικού δικτύου ώστε να ειδοποιούνται οι οδηγοί. Εν προκειμένω όμως η Επιτροπή διατηρεί στο ακέραιο τις ανησυχίες της και, βάσει των πληροφοριών που της διαβίβασε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου καθώς και των εισηγήσεων μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΜΚΟ), σε επικείμενη ανακοίνωση θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να λάβουν περισσότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι εξ ατυχήματος θάνατοι αρκούδων, καθώς και η παράνομη θήρα τους, ούτως ώστε να πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(2) για τους οικοτόπους.

Σε ό,τι αφορά τα εξειδικευμένα κείμενα στα οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κατάτμησης των ενδιαιτημάτων (οικοτόπων), η Επιτροπή έχει ήδη επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών στις εν λόγω συστάσεις και στην αξία τους ως πολύτιμων εργαλείων πρόληψης ή άμβλυνσης των επιπτώσεων από τις επίπεδες υποδομές, ιδίως εφόσον εμπλέκονται συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και θα εξακολουθήσει να τα προάγει, ακόμη και στο πλαίσιο της δράσης της για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των μεγάλου μεγέθους σαρκοβόρων.

(1)ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
(2)ΕΕ L 206 της 22.7.1992.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου