Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
11 Μαρτίου 2010
E-0009/2010
Απάντηση της κας Reding, εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρα 2 και 3 της ΣΕΕ). Η Ένωση προσπαθεί να εξαλείψει τις ανισότητες και να προωθήσει την ισότητα ανδρών και γυναικών (άρθρο 8 της ΣΛΕΕ). Η αρχή αυτή επαναλαμβάνεται και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ένωσης. (Άρθρο 23).

Κατά γενικό κανόνα ωστόσο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα για να παρεμβαίνει όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορεί να παρέμβει μόνο όταν πρόκειται για θέμα που αφορά το δίκαιο της Ένωσης.

Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία αναφέρεται το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σχέση μεταξύ της κατάστασης αυτής και του δικαίου της Ένωσης. Δεν είναι ως εκ τούτου σε θέση να αποφανθεί σχετικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη ασυμβίβαστου με τι δίκαιο της Ένωσης. Πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, αν ένα άτομο θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη του δικαιώματα, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου