Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
17. května 2010
E-1948/2010
Odpověď pana Kallase jménem Komise

V roce 2007 Komise v souladu se směrnicí 2000/84/ES(1) předložila zprávu o vlivu stávajícího režimu letního času. Tato zpráva byla připravena na základě informací a studií obdržených od členských států, ale také na základě ostatních dostupných údajů.

Pokud jde o úspory energie, ke kterým přispívá letní čas, zpráva potvrdila výsledky dřívějších zjištění, a sice že tyto úspory jsou ve srovnání s celkovou spotřebou energie malé (např. ve Francii se podle nedávného šetření jedná o úspory ve výši 0,014 % z celkové spotřeby energie v roce 2005).

Komise nemá žádné důkazy o tom, že letní čas způsobuje zdravotní obtíže občanů. Odborníci se shodují, že možné potíže spojené s přizpůsobením se změně času mají krátké trvání a nejsou zdraví nebezpečné.

Komise není zastáncem zrušení letního času. Z výše zmíněné zprávy vyplývá, že stávající úprava letního času dosud v členských státech nepředstavovala důvod k znepokojení, a žádný členský stát o změnu této úpravy nepožádal. Komise nemá žádné informace o tom, že by se situace od vydání zprávy změnila.

(1)Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru podle článku 5 směrnice (ES) č. 84/2000 o úpravě letního času, KOM(2007) 739 v konečném znění.

Úř. věst. C 138 E ze dne 07/05/2011
Poslední aktualizace: 26. května 2010Právní upozornění