Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
10. září 2010
E-5998/2010
Odpověď komisaře Dalliho jménem Komise

Studie Komise zveřejněná v říjnu 2009(1) zdůraznila, že systémy alternativního řešení sporů a alternativního řešení sporů online nabízejí spotřebitelům způsob nápravy, který je levný, jednoduchý a rychlý. Tyto systémy mohou představovat důležitý nástroj k zachování reputace podniku. Uvedená studie však ukazuje, že tyto systémy ještě nejsou plně využívány, a uvádí tyto tři hlavní důvody: informovanost spotřebitelů a podniků o možnostech alternativního řešení sporů je stále ještě nízká; dostupnost těchto systémů na geografické i odvětvové úrovni je v mnoha případech nedostatečná, a to jak v nových, tak ve starých členských státech, a ne všichni obchodníci jsou vždy ochotni zúčastnit se postupu alternativního řešení sporů.

Jak bylo oznámeno v rámci první vlajkové iniciativy strategie EU 2020 „Digitální agenda pro Evropu“(2), Komise zahájí strategii ke zlepšení systémů alternativního řešení sporů v rámci celé EU. Prozkoumá iniciativy v oblasti alternativního řešení sporů pro spotřebitele v EU a zváží mimo jiné návrh na celounijní online systém pro řešení sporů u transakcí v elektronickém obchodu. Tato iniciativa týkající se online systému pro řešení sporů je ještě v rané fázi. Komise důkladně sleduje vývoj na mezinárodní úrovni v oblasti online systému pro řešení sporů, a zejména práci organizace UNCITRAL. Komise rovněž dostává aktuální informace o projektech souvisejících se systémy alternativního řešení sporů online pro spotřebitele v Evropě.

„Digitální agenda pro Evropu“ rovněž počítá s hodnocením dopadu směrnice o elektronickém obchodu na online trhy. Dne 10. srpna 2010 zahájily útvary Komise širokou veřejnou konzultaci o budoucnosti elektronického obchodu na vnitřním trhu, v rámci níž se mají projednat různá témata včetně řešení sporů online(3). Sdělení o elektronickém obchodu by mělo být zveřejněno v první polovině roku 2011.


V rámci programu Civilní soudnictví udělila Komise granty iniciativám v oblasti alternativního řešení sporů online (platforma pro online mediaci, projekty e-mediace). Informace o tomto programu jsou k dispozici na internetových stránkách http://ec.europa.eu/justice/funding/civil/funding_civil_en.htm. Komisi nejsou známy žádné projekty v oblasti alternativního řešení sporů online týkající se ochrany spotřebitele, které by zpřístupňovaly řešení sporů ve všech 23 úředních jazycích EU.

Komise zkoumá osvědčené postupy vyplývající z řešení sporů o název domény .eu. Je však ještě příliš brzy na to, aby bylo možné rozhodnout, zda lze tento systém rozšířit i na alternativní řešení spotřebitelských sporů v Evropě.

(1)http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf
(2)KOM(2010) 245 v konečném znění
(3)http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/directive_en.htm

Úř. věst. C 216 E ze dne 22/07/2011
Poslední aktualizace: 17. září 2010Právní upozornění