Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
16 Δεκεμβρίου 2010
E-9113/2010
Απάντηση της κ. Reding εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει λάβει την έκθεση στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής σχετικά με τις δραστηριότητες για τη βελτίωση του αντικτύπου πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και στη μη διακριτική μεταχείριση των Ρομά στην ΕΕ. Προτίθεται να δημοσιεύσει την έκθεση πριν από το τέλος του 2010.

ΕΕ C 249 E, 26/08/2011
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου