Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
8 iulie 2011
E-001284/11E-002875/11E-004273/11
Răspuns comun dat de dl Potočnik în numele Comisiei
Întrebări scrise : E-001284/11 , E-002875/11 , E-004273/11

Comisia consideră că termenul „uzură morală planificată” astfel cum a fost explicat de distinsul membru poate avea un efect negativ asupra intereselor consumatorilor, asupra mediului, precum și asupra concurenței loiale.

Legislația europeană prevede mijloace de combatere a acestor practici.

În primul rând, Directiva 99/44/CE(1) privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe oferă consumatorilor drepturi minime împotriva vânzătorilor de produse defectuoase, adică de produse al căror nivel de calitate și performanță față de bunurile de același tip nu este normal și la care consumatorii nu se pot în mod rezonabil aștepta. Aceste drepturi includ dreptul de a li se repara sau înlocui gratuit un produs defectuos sau de a obține, în anumite condiții, rambursarea sau o reducere de preț în termen de doi ani de la livrarea produsului. Statele membre pot prevedea în legislațiile lor naționale dispoziții mai stricte, și anume perioade de garanție mai lungi.

În al doilea rând, faptul că un comerciant nu informează consumatorul în cazul în care un produs a fost conceput astfel încât să aibă o durată de viață limitată ar putea fi considerat o practică comercială neloială în temeiul dispozițiilor Directivei 2005/29/CE(2), iar comerciantul ar putea fi urmărit și sancționat din acest motiv.

În ambele cazuri, este de competența statelor membre să aplice legislația.

În al treilea rând, un acord între întreprinderi având ca scop reducerea duratei de viață a produselor lor ar putea fi considerat o încălcare a legislației europene privind concurența nedenaturată (articolul 101 din tratat) dacă îngrădește concurența, de exemplu prin limitarea artificială a dezvoltării tehnice a produselor, și dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din tratat. În plus, o întreprindere dominantă cu un comportament asemănător ar putea fi considerată răspunzătoare pentru abuz de poziție dominantă (articolul 102 din tratat), în cazul în care comportamentul nu este justificat în mod obiectiv.

Uzura morală planificată contravine în mod clar obiectivelor stabilite de Comisie în cadrul Strategiei „Europa 2020” pentru obținerea unei creșteri eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Un element important al utilizării eficiente a resurselor este gestionarea durabilă a materialelor. Comisia Europeană evaluează în prezent planul de acțiune privind consumul și producția durabile și politica industrială durabilă (PCD/PID), în special diferitele măsuri menite să abordeze performanța de mediu a produselor. Problema durabilității produselor, care trebuie abordată dintr-o perspectivă axată pe ciclul de viață, va fi luată în considerare în momentul revizuirii PCD/PID.

(1)JO L 171, 7.7.1999.
(2)JO L 149, 11.6.2005.

Ultima actualizare: 9 iulie 2012Notă juridică