Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
13 juli 2011
E-005159/2011
Antwoord van mevrouw Kroes namens de Commissie

De Commissie is op de hoogte van de aankondiging van KPN dat het gebruikers kosten zal aanrekenen voor het gebruik van diensten zoals Skype en Whatsapp.

De Commissie deelt de bezorgdheid van consumenten en van de geachte Parlementsleden over het blokkeren van internetdiensten.

Tegelijkertijd is de Commissie van mening dat het aanrekenen van kosten voor specifieke internetdiensten niet per se verboden is door het Europese regelgevingskader voor telecoms. Innovatieve bedrijfsmodellen moeten tot ontwikkeling kunnen komen, zonder dat de ontplooiing van diensten die inspelen op specifieke behoeften van consumenten, beknot wordt door overmatig strenge regelgeving, op voorwaarde dat consumenten toegang krijgen tot de diensten en toepassingen van hun keuze en naar behoren worden geïnformeerd over elke toegepaste beperking.

Het herziene regelgevingskader, dat tegen 25 mei 2011 door de lidstaten geïmplementeerd moest zijn, bevat verbeterde instrumenten om problemen met betrekking tot netneutraliteit aan te pakken. De Commissie zal erop toezien hoe effectief deze bepalingen door de nationale regelgevende instanties worden gebruikt om het open karakter van het internet te verzekeren.

De Commissie houdt de ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten en heeft het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) verzocht een diepgaand feitenonderzoek te verrichten over kwesties zoals overstapdrempels tussen aanbieders, het blokkeren of afknijpen van internetverkeer alsmede transparantie en kwaliteit van de dienstverlening. De Commissie zal tegen het einde van het jaar het feitenmateriaal publiceren dat uit het onderzoek van het BEREC naar voren komt. Aan de hand van de beschikbare feiten zal de Commissie een besluit nemen over eventuele aanvullende maatregelen.

Totdat het BEREC met zijn verslag komt, is het niet aangewezen om op de resultaten van het onderzoek vooruit te lopen door alle internetproviders, ongeacht hun marktpositie of hun profiel, regelgevende verplichtingen op te leggen.

Ten slotte moet het gebruik van technieken zoals deep packet inspection technology ter ondersteuning van specifieke bedrijfsmodellen voldoen aan de Europese regels inzake het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie. Voor de handhaving van deze regels in individuele gevallen zorgen de bevoegde nationale instanties (meestal de toezichthouder inzake gegevensbescherming of de nationale telecomtoezichthouder) De Nederlandse regelgevende instantie voor telecommunicatie OPTA heeft op 30 juni een verslag daarover gepubliceerd. http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3439.

PB C 365 E van 15/12/2011
Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2011Juridische mededeling