Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna vprašanja
31. avgust 2011
E-006694/2011
Odgovor g. Füle v imenu Komisije

Komisija pozorno spremlja spoštovanje pravne države v Srbiji. Bila je opozorjena na domnevno neskladnost nekaterih določb v srbskem kazenskem zakoniku, zlasti člena 359, s standardi EU. V členu 359 kazenskega zakonika je zloraba uradnega položaja tako v javnem kot v zasebnem sektorju opredeljena kot kaznivo dejanje. Pravni red EU ne opredeljuje niti dodatno ne ureja pojma „zloraba uradnega položaja“, vendar imajo nekatere države članice zakonske določbe, ki so podobne členu 359 srbskega kazenskega zakonika. Ta vključuje širšo opredelitev pojma kaznivega dejanja in področje njegove uporabe v zasebnem sektorju. Vsekakor pa delovna skupina, ki pripravlja osnutke sprememb srbskega kazenskega zakonika, trenutno pregleduje člen 359.

Komisija bo v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa še naprej spremljala prihodnji razvoj na področju pravne države in zlasti morebitne spremembe kazenskega zakonika. Kakor je bilo napovedano v strateškem dokumentu o širitvi za leti 2010–2011, se je začel dialog o pravni državi. Ta bo omogočil samodejno uporabljanje orodij za spremljanje, kot so strokovni pregledi. Novim državam pristopnicam bo omogočil ustrezno svetovanje glede vprašanj, ki zadevajo pravno državo.

Komisija bo v svojem prihodnjem mnenju o prošnji Srbije za članstvo v EU poročala o vseh pomembnih vidikih københavnskih meril. Ta vključujejo spoštovanje pravne države in premoženjskih pravic.

Komisija je večkrat izpostavila nekatere pomanjkljivosti v srbskem pravnem okviru. Te ustvarjajo negotovost v zvezi s premoženjskimi pravicami in negativno vplivajo na naložbeno okolje. Poleg tega ni jasnega odgovora na odprto vprašanje vračanja premoženja, ki je bilo nacionalizirano pod komunističnim režimom. Komisija je srbske oblasti na to opozorila vsakič, ko je za to imela priložnost.

UL C 128 E z dne 03/05/2012
Zadnja posodobitev: 23. september 2011Pravno obvestilo