Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
9 februari 2012
E-012419/11E-012683/11
Antwoord van de heer Almunia namens de Commissie
Schriftelijke vragen : E-012419/11 , E-012683/11

De Commissie heeft een ontwerp-reeks van tijdelijke maatregelen(1) bekendgemaakt die het de lidstaten mogelijk moeten maken op grond van de EU-staatssteunregels het risico op een „koolstoflek” te compenseren zoals gedefinieerd in de Richtlijn inzake de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten voor de periode 2013-2020.

Op basis van de beschikbare feiten en input van een openbare raadpleging heeft de Commissie een klein aantal sectoren vastgesteld (waaronder aluminiumproductie) die een aanzienlijk risico lopen op een „koolstoflek” ten gevolge van toegenomen CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen. Deze sectoren zouden een compensatie moeten kunnen krijgen die beperkt is tot het noodzakelijke minimum om concurrentieverstoringen op de interne markt zo klein mogelijk te houden. Het voorstel van de Commissie wil drie doelstellingen met elkaar verzoenen: het voorkomen van een aanzienlijk risico op „koolstoflekken” veroorzaakt door de toegenomen CO2-kosten in de elektriciteitsprijzen; het handhaven van de door de EU ETS gecreëerde prijssignalen om brandstoffen op kosteneffectieve wijze koolstofvrij te maken; en het zo klein mogelijk houden van concurrentieverstoringen op de interne markt door subsidieraces binnen de EU te vermijden in deze tijden van economische onzekerheid en budgettaire discipline. In het bijzonder zal de Commissie regelmatig de steun controleren die wordt verleend aan ondernemingen in sectoren waarvan wordt aangenomen dat zij worden blootgesteld aan een aanzienlijk risico op een „koolstoflek” doordat kosten voor emissierechten in de elektriciteitsprijzen worden doorgerekend. Om doorzichtigheid te garanderen, zal de Commissie de lidstaten opleggen dat zij de volledige tekst van de relevante steunregelingen op het internet moeten bekendmaken.

De Commissie en de lidstaten zullen de ontwerp-regels in januari 2012 bespreken. De uiteindelijke regels zullen vermoedelijk in de loop van het eerste kwartaal van 2012 door de Commissie worden vastgesteld.

(1)http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_emissions_trading/index_en.html

PB C 235 E van 14/08/2013
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2012Juridische mededeling