Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
9 februari 2012
E-012419/11E-012683/11
Svar från Joaquín Almunia på kommissionens vägnar
Skriftliga frågor : E-012419/11 , E-012683/11

Kommissionen har offentliggjort en rad utkast till tillfälliga åtgärder(1) så att medlemsstaterna i enlighet med EU:s regler för statligt stöd kan kompensera för risken för koldioxidläckage enligt definitionen i direktivet om EU:s system för handel med utsläppsrätter för perioden 2013–2020.

På grundval av tillgängliga fakta samt bidrag vid ett offentligt samråd har kommissionen ringat in ett litet antal sektorer (bl.a. framställning av aluminium) som löper betydande risk för koldioxidläckage till följd av ökade koldioxidkostnader i elpriserna. Dessa sektorer bör kunna få kompensation som inskränker sig till det minimum som krävs för att motverka en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Kommissionens förslag syftar till att få balans mellan tre mål: för att förhindra en betydande risk för koldioxidläckage till följd av höjda koldioxidkostnader i elpriserna, för att bevara de prissignaler som skapas av EU:s utsläppshandelssystem för att åstadkomma en kostnadseffektiv utfasning av fossila bränslen och för att motverka en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden genom att undvika bidragskapplöpning inom EU i en tid av ekonomisk osäkerhet och budgetdisciplin. Kommissionen kommer främst att regelbundet övervaka stöd till företag inom sektorer som anses löpa stor risk för koldioxidläckage på grund av kostnader för utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem som förs vidare till elpriset. För att skapa insyn kommer kommissionen att anmoda medlemsstaterna att på internet offentliggöra den fullständiga texten till alla relevanta stödordningar.

Kommissionen och medlemsstaterna kommer att diskutera utkastet till regler i januari 2012. De slutliga reglerna förväntas antas av kommissionen under första kvartalet 2012.

(1)http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_emissions_trading/index_en.html

EGT C 235 E, 14/08/2013
Senaste uppdatering: 15 februari 2012Rättsligt meddelande