Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
21. června 2012
E-005295/2012
Odpověď A. Šemety jménem Komise

Celní kodex Evropské unie(1) umožňuje používat celní tranzitní režim TIR v EU pro „mezinárodní přepravu“, která začíná nebo končí mimo Unii nebo která se uskutečňuje mezi dvěma místy v Unii přes území třetí země. Pro režim vnitřního tranzitu EU nabízí kodex výhradně tranzitní režim Evropské unie.

Článek 2 Úmluvy TIR stanoví, že: „Tato úmluva se vztahuje na přepravu zboží …, přes jedny nebo více státních hranic…“. Členské státy EU odstranily vzájemné celní překážky již v roce 1968 zavedením celní unie a vytvořením vnitřního trhu v roce 1992 zrušily zbývající daňové hranice. Z právního hlediska umožňuje článek 48 Úmluvy TIR zvláštní předpisy pro celní unie. Na technické úrovni vylučuje absence vnitřních hranic možnost používat karnety TIR pro vnitřní přepravu v EU. A z hlediska celní politiky jde o rozhodnutí nevracet se do situace, jež předcházela zavedení vnitřního trhu.

Odpověď na otázky 1, 2 a 4 vážené paní poslankyně je proto záporná.

Komise nemůže sdílet názor paní poslankyně (vyjádřený v otázce 3) o privilegovaném postavení určitých společností s ohledem na finanční záruky. Tranzitní režim Evropské unie nabízí svým uživatelům širokou škálu možností a ponechává jim volbu, pokud jde o způsob poskytování celních záruk.

(1)Podle čl. 91 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

Úř. věst. C 173 E ze dne 19/06/2013
Poslední aktualizace: 29. června 2012Právní upozornění