Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
18 aprilie 2013
P-001257/13E-001574/13E-000956/13
Răspuns comun dat de dna Viviane Reding în numele Comisiei
Întrebări scrise :P-001257/13 , E-001574/13 , E-000956/13

O adresă IP (Internet Protocol) este un element unic de identificare utilizat pentru a se face legătura între utilizatori și site-uri internet, inclusiv cu site-urile care comercializează servicii turistice. Site-urile internet pot construi cu ușurință un profil unic al utilizatorilor internetului, deoarece „accesează” adresa IP a dispozitivelor utilizatorilor. Așa cum rezultă din întrebări, site-urile internet oferă prețuri diferite utilizatorilor, folosind adresele IP ale acestora.

În măsura în care, împreună cu alte informații primite de servere, adresele IP oferă posibilitatea ca utilizatorii să fie clar identificați, adresele IP sunt date cu caracter personal, în sensul Directivei 95/46/CE(1).

În conformitate cu legile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE, datele cu caracter personal trebuie, printre altele, să fie prelucrate în temeiul unor motive legitime și pentru un scop specific, iar prelucrarea trebuie să fie proporțională cu scopul urmărit. Clienții companiilor de turism ar trebui să fie informați cu privire la prelucrarea datelor. Fără a se aduce atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatului, autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor sunt organismele competente să monitorizeze aplicarea măsurilor naționale de punere în aplicare a directivei menționate(2).

Directiva privind practicile comerciale neloiale (Directiva 2005/29/CE) și Regulamentul (CE) nr. 1008/2008(3) prevăd că informațiile privind prețul total trebuie să fie oferite în orice invitație de cumpărare; această legislație nu îi împiedică pe comercianți să schimbe prețul cu ocazia unei invitații ulterioare de cumpărare, atâta vreme cât prețul total este indicat în mod vizibil, înainte ca respectivul client să fi încheiat procesul de cumpărare. În raportul recent adoptat cu privire la Directiva privind practicile comerciale neloiale, Comisia a recunoscut apariția unor forme noi de comportament comercial dubios prin intermediul platformelor online. Comisia organizează ateliere pentru a examina în continuare circumstanțele în care creșterea bruscă a prețurilor de către un comerciant poate deveni nelegitimă din punct de vedere al protecției consumatorilor.

(1)Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24.10.1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2)Fără a se aduce atingere competențelor Comisiei în calitatea acesteia de gardian al tratatului.
(3)Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), JO L 293, 31.10.2008, p. 3-20.

Ultima actualizare: 10 februarie 2015Notă juridică