Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
7 juni 2013
E-004209/2013
Antwoord van mevrouw Malmström namens de Commissie

1. In de EU beschikt het Verenigd Koninkrijk over een systeem voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Record — PNR), terwijl andere lidstaten PNR-gegevens op een niet-systematische wijze gebruiken voor wetshandhaving op basis van douanewetgeving of uit hoofde van algemene bevoegdheden die aan rechtshandhavingsinstanties zijn verleend.

2. De Commissie heeft van 16 lidstaten aanvragen ontvangen als antwoord op de gerichte uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de oprichting van passagiersinformatie-eenheden voor de verwerking van PNR-gegevens.

3. Bulgarije, Estland, Spanje, Frankrijk, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden hebben aanvragen ingediend.

4. De aanvragen worden op dit moment door interne en externe beoordelaars onderzocht.

5. De uitnodiging tot het indienen van voorstellen is een autonome financieringsactie binnen het ISEC-programma en houdt niet rechtstreeks verband met de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het voorstel van de Commissie voor een EU-richtlijn inzake PNR-gegevens(1). De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de vragen P-000343/2013 en E-000385/2013. De aanvragen die de Commissie heeft ontvangen, geven aan dat een aanzienlijk aantal lidstaten maatregelen nemen op nationaal niveau om een PNR-systeem op te richten. Dit benadrukt de noodzaak van een samenhangende aanpak van de verwerking van PNR-gegevens in de EU. Enkel een samenhangende aanpak van de verwerking van PNR-gegevens, zoals de aanpak die de Commissie in haar voorstel voor een richtlijn inzake PNR-gegevens heeft gepresenteerd, garandeert een effectieve samenwerking tussen lidstaten op het gebied van de bestrijding van zware criminaliteit en  terrorisme en een geschikt en consistent niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van PNR-gegevens in de EU.

(1)COM(2011) 32 definitief.

PB C 20 E van 23/01/2014
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2013Juridische mededeling