Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
19. března 2010
P-0226/2010
Odpověď pana Almunii jménem Komise

Jak je uvedeno v odpovědích Komise na předcházející otázky k písemnému zodpovězení (E‑5956/08, E‑7005/08E‑3497/09(1)) týkající se možné státní podpory při privatizaci společnosti OKD v roce 2004, Komise v souvislosti s touto privatizací přezkoumala dvě předcházející stížnosti, provedla šetření a konzultovala české orgány.

Předchozím šetřením Komise nebyly zjištěny žádné důkazy, které by opodstatňovaly zpochybnění prodejní ceny podílů stanovené českými orgány, která byla po zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zvýšena. Útvary Komise dospěly k předběžnému závěru, že privatizace nevykazuje známky toho, že by zahrnovala státní podporu ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU.

Komise nyní přezkoumává nové, podrobné informace poskytnuté v souvislosti s poslední stížností, která je zmíněna v otázce paní poslankyně a postupuje v souladu s procesním nařízením(2).

Komise by ráda zdůraznila, že si je vědoma situace, které čelí stávající obyvatelé bytů, i vnitrostátní důležitosti tohoto problému. Zároveň však není pravděpodobné, že by dostupné nástroje týkající se státní podpory byly nejvhodnějším prostředkem náležité nápravy pro současné nájemce bytů. Na základě informací, které Komise zatím analyzovala, se zdá, že mnoho problémů uvedených v otázce paní poslankyně spadá do pravomoci České republiky, případně jejích vnitrostátních soudů. Pravomoci Komise jsou omezeny na šetření zabývající se existencí státní podpory a případně její slučitelností s vnitřním trhem.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
(2)Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, Úř. věst. L 83, 27.3.1999.

Úř. věst. C 138 E ze dne 07/05/2011
Poslední aktualizace: 26. března 2010Právní upozornění