Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
4 lutego 2013 r.
P-011704/2012
Odpowiedź udzielona przez komisarza Tonia Borga w imieniu Komisji

W art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1099/2009(1) w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania przewidziano odstępstwo od ogólnej zasady, że zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu, w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pod warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni.

Wywóz wołowiny ze zwierząt, które zostały uśmiercone metodą uboju wymaganą przez obrzędy religijne, nie jest zakazany na mocy powyższego rozporządzenia. Jednak art. 4 ust. 4, jak wszelkie odstępstwa, należy interpretować wąsko, biorąc pod uwagę cele rozporządzenia, które są zgodne z art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również wolność religii oraz prawo do uzewnętrzniania religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach, co zapisano w art. 10 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(1)Dz.U. L 303 z 18.11.2009.

Dz.U. C 340 E z 21/11/2013
Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2013Informacja prawna