Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0117(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0433/2006

Teksty złożone :

A6-0433/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2006 - 14.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0537

Teksty przyjęte
Wtorek, 12 grudnia 2006 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Ochrona nieletnich i godności ludzkiej w odniesieniu do konkurencyjności usług audiowizualnych i informacyjnych ***II
P6_TA-PROV(2006)0537A6-0433/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony nieletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych (9577/1/2006 – C6-0313/2006 – 2004/0117(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9577/1/2006 – C6-0313/2006),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0341),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0031),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (A6-0433/2006),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 217.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2007Informacja prawna