Poslovnik Europskog parlamentaVerzija koja stupa na snagu 2. srpnja 2019.PDF
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB EPUB   PDF PDF
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 3. : PARLAMENTARNA PITANJA

Članak 130.a : Kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor

1.   U kraćim zastupničkim pitanjima, koja dolaze u obliku pitanja za pisani odgovor, odbor, klub zastupnika ili najmanje pet posto zastupnika u Europskom parlamentu može zatražiti od Vijeća, Komisije ili potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da Parlamentu pruži informacije o točno određenim pitanjima.

Ta se pitanja podnose predsjedniku, koji, ako su pitanja općenito u skladu s Poslovnikom i kriterijima utvrđenim u prilogu Poslovniku(1), od primatelja pitanja traži da odgovori u roku od dva tjedna; predsjednik može produljiti taj rok nakon savjetovanja s autorima pitanja.

2.   Pitanja i odgovori objavljuju se na internetskim stranicama Parlamenta.

(1)Vidi Prilog II.
Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna napomena