Pressmeddelande
 

Europaparlamentet valde vice talmän

Institutioner - 14-07-2009 - 21:05
Plenarsammanträde
Dela
Europaparlamentet valde 14 vice talmän

Europaparlamentet valde 14 vice talmän

Europaparlamentet valde idag 14 vice talmän. EPP-gruppen och S&D-gruppen får fem vice talmän vardera. ALDE-gruppen får två vice talmän och den nya konservativa gruppen och de gröna får vardera en vice talman.

De 14 nyvalda vice talmännen är:
Giovanni PITTELLA (S&D, IT)
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (EPP, EL)
Stravos LAMBRINIDIS (S&D, EL)
Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (S&D, ES)
Alejo VIDAL-QUADRAS (EPP, ES)
Dagmar ROTH-BEHRENDT (S&D, DE)
Libor ROUČEK (S&D, CZ)
Isabelle DURANT (De gröna/EFA, BE)
Roberta ANGELILLI (EPP, IT)
Diana WALLIS (ALDE, UK)
Pál  SCHMITT (EPP, HU)
Edward McMILLAN-SCOTT (ECR, UK)
Silvana KOCH-MEHRIN, (ALDE, DE)
Rainer WIELAND (EPP, DE)
 
Valet av vicetalmännen skedde i tre omgångar. För att bli vald i första omgången behövs en absolut majoritet. I första omgången fick tre kandidater en absolut majoritet av rösterna: Giovanni PITTELLA (360 röster), Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (355 röster) och Stravos LAMBRINIDIS (348 röster).
 
I andra omgången fick ingen av kandidaterna en absolut majoritet av rösterna.
 
I den tredje omgången krävs en relativ majoritet. I den tredje valomgången valdes Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (327 röster), Alejo VIDAL-QUADRAS (308 röster), Dagmar ROTH-BEHRENDT  (287 röster), Libor ROUČEK (278 röster), Isabelle DURANT (276 röster), Roberta ANGELILLI (274 röster), Diana WALLIS (272 röster), Pál  SCHMITT (257 röster), Edward McMILLAN-SCOTT (244 röster), Rainer WIELAND (237 röster) och Silvana KOCH-MEHRIN (186 röster).
 
Vice talmännens roll
De vice talmännen kan ersätta talmannen och utföra talmannens åtaganden, och även leda plenarsammanträden, när det är nödvändigt. De är också medlemmar av presidiet, ansvarigt organ för Europaparlamentets administration, personal och organisatoriska frågor.
 
Proceduren kring valet av vice talmän
Valet av vice talmän sker från en enda valsedel, med en sluten omröstning. Kandidaterna måste få stöd från en absolut majoritet av de giltiga rösterna. En andra omröstning hålls med samma metod om alla 14 poster inte tillsätts i den första omröstningen. En tredje omröstningsrunda är nödvändig om det fortfarande återstår tomma poster. Då är en relativ majoritet tillräcklig för att tillsätta resterande platserna. De vice talmännens rangordning bestäms enligt den ordning de valdes och vid lika röstetal av ålder.
 
Sju politiska grupper
När det konstituerande sammanträdet öppnades kungjorde den avgående talmannen att sju politiska grupper har bildats.
 
EPP: Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater): 265 ledamöter
S&D: Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet: 184 ledamöter
ALDE: Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa: 84 ledamöter
De gröna/ EFA: Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen: 55 ledamöter
ECR: Europeiska konservativa och reformister: 55 ledamöter
GUE/ NGL: Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster: 35 ledamöter
EFD: Gruppen Frihet och demokrati i Europa: 32 ledamöter
NA: Grupplösa: 26 ledamöter
 
 
 
Ref.: 20090714IPR58147