Artikel
 

Försvinnande bin på agendan

Miljö - 18-11-2008 - 16:43
Dela
Ett bi samlar pollen © BELGA/Christopher Vandercam

Bin har en viktig roll i matkedjan

I Europa har vi "odlat" bin i tusentals år, och de flitiga bina har en viktig roll genom att pollinera växter och tillverka honung. Men dagens moderna jordbruk och miljöförändringar hotar bisamhällen och ställer biodlare inför en svår situation. Albert Einstein varnade för att om bina försvinner, kommer människan inte att ha lång tid kvar. Jordbruksutskottet och dess ordförande Neil Parish efterlyser nu åtgärder från kommissionen för att vända situationen för bisektorn.

Neil Parish (EPP-ED, Storbritannien) varnar för att det på sikt kan få en "dramatisk effekt" på vårt redan pressade system för livsmedelsförsörjning om problemet med minskningen av bisamhällen inte tas på allvar. Parish ställer på onsdagen, den 19 november, en muntlig fråga till kommissionen, som följs av en debatt, om situationen inom bisektorn.
 
Enligt Nalle Puh är "den enda meningen med att vara bi, som jag vet, att göra honung. Och den enda meningen med att göra honung är att jag ska äta den". Men det är mer komplicerat än så … 76 procent av livsmedelsproduktionen för mänsklig konsumtion är beroende av biodlingssektorn, och 84 procent av de växtsorter som odlas i Europa är beroende av pollineringen.
 
Forskning behövs för att finna rätt åtgärder
 
Det finns olika teorier om varför bina försvinner, exempelvis användning av bekämpningsmedel, långväga transportering av bin, klimatförändringar och mobiltelefoners magnetfält.  
 
- Vi måste investera mer i forskning om bin för att kunna konstatera de exakta orsakerna bakom bisamhällenas minskning, så att vi snabbt kan sätta åtgärder på plats, säger Parish som varnar för att passivitet kan få katastrofala konsekvenser.
 
Hungriga bin
 
Den avsevärda minskningen av tillgången på pollen och nektar utgör ett allvarligt hot mot bistammarna. Och större områden där bara en gröda odlas gör det svårare för bin att hitta tillräckligt med nektarkällor i polleninsamlingsområdena. Därför föreslås i jordbruksutskottets resolutionsförslag att det inom ramen för hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken införs åtgärder för att främja att ekologiska kompensationsområden (såsom träda till förmån för biodlingen) inrättas, särskilt i större jordbruksproduktionsområden.
 
Dessa områden bör, enligt utskottet, placeras i de delar som är mest svårodlade, där växter såsom phacelia, gurkört, åkersenap och vit klöver kan växa och bilda stora nektarkällor i binas polleninsamlingsområden.
 
Muntlig fråga ställs på onsdag kväll, den 19 november följt av debatt. Omröstning om resolution på torsdag.
 
Ref.: 20081114STO42063