Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 3. september 2002 - Strasbourg EUT-udgave

Salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ). - (FR) Hr. formand, enhver frihed hviler på en balancegang. Den økonomiske frihed hviler på en balancegang mellem forbrugernes interesser og virksomhedernes og distributørernes interesser. Ved at etablere en skadelig forvridning til glæde for den ene eller den anden af disse aktører er det helt sikkert, at denne frihed tabes. Det er ganske enkelt det, som Kommissionen forsøger at gøre endnu en gang med et falsk påskud om tvungen harmonisering.

Kommissionen fjerner i et forsøg på at ophæve restriktionerne for de salgsfremmende foranstaltninger, som medlemsstaterne har udarbejdet, de væsentlige beskyttelser, som de nationale lovgivninger havde indført med henblik på i fællesskab at beskytte forbrugernes, de små producenters og de små forretningsdrivendes interesser. Videresalg med tab eller den manglende lovgivning vedrørende udsalgsperioder og -betingelser vil medføre nogle farlige og uansvarlige handelspraksis, som vores økonomier vil lide under på lang sigt. Det må heller ikke være sådan, at overgangen til euro kan benyttes som dække for en overdreven prisstigning.

Derfor kan jeg kun glæde mig over de ændringsforslag, som blev vedtaget i de forskellige parlamentariske udvalg vedrørende denne betænkning, og som går i retning af en overholdelse af de nationale lovgivninger på dette område. Harmonisering med den laveste fællesnævner, som Kommissionen tilsyneladende ønsker, strider mod sund fornuft og mod de gode handlemuligheder for de økonomiske aktører og i særlig grad for de mest skrøbelige af dem. Nærbutikkerne og de små virksomheder er drivkraften i vores økonomi. Jeg mener, at det er nødvendigt at understrege dette og minde om, at uden dem ville mangfoldigheden i tilbuddene og sikringen af god kvalitet forsvinde. Men de sikrer også en social og økonomisk balance i vores samfund. Lad os være opmærksomme på ikke at ødelægge denne balance, for det har ingen af os interesse i, hverken som forbrugere eller som politisk ansvarlige.

 
Seneste opdatering: 27. juli 2004Juridisk meddelelse