Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2002 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Πρακτικές προώθησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κάθε ελευθερία βασίζεται σε κάποια ισορροπία. Η οικονομική ελευθερία βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών και στα συμφέροντα των επιχειρηματιών και των διανομέων. Οποιαδήποτε καταχρηστική διατάραξη αυτής της ισορροπίας προς όφελος του ενός εκ των δύο αυτών παραγόντων θα σημάνει οπωσδήποτε απώλεια αυτής της ελευθερίας. Αυτό ακριβώς προσπάθησε απλούστατα να κάνει για μια ακόμα φορά η Επιτροπή, με το απατηλό πρόσχημα της υποχρεωτικής εναρμόνισης.

Με την προσπάθειά της να άρει τους περιορισμούς που έχουν θέσει τα κράτη μέλη στην προώθηση των πωλήσεων, η Επιτροπή αίρει τις σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες που είχαν θεσπίσει οι εθνικές νομοθεσίες, προκειμένου να προστατεύσουν ταυτόχρονα τα συμφέροντα των καταναλωτών, των μικρών παραγωγών και των εμπόρων. Η μεταπώληση σε τιμή κάτω του κόστους ή η άρση των περιορισμών όσον αφορά τις περιόδους και τις συνθήκες των εκπτώσεων πιθανόν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες και απερίσκεπτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες εν καιρώ θα αποδειχθούν ζημιογόνες για τις οικονομίες μας. Επιπλέον, η μετάβαση στο ευρώ δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για μια καταχρηστική αύξηση των τιμών.

Οφείλω, συνεπώς, να χαιρετίζω τις τροπολογίες τις οποίες ενέκριναν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολήθηκαν με αυτό το κείμενο και οι οποίες στοχεύουν στον σεβασμό των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με αυτό το θέμα. Η εναρμόνιση προς τα κάτω, την οποία φαίνεται να επιθυμεί η Επιτροπή, αντιβαίνει στην κοινή λογική και στην υγιή λειτουργία των οικονομικών παραγόντων, ιδίως των πιο ευαίσθητων εξ αυτών. Τα εμπορικά καταστήματα κοντά στο σπίτι του καταναλωτή και οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας. Είναι, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητο να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι, εάν εκλείψουν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, θα εκλείψει και η ποικιλία της προσφοράς και η διασφάλιση της ποιότητας. Επίσης, αυτές οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν κοινωνική και οικονομική ισορροπία στην κοινωνία μας. Ας φροντίσουμε να μην ανατρέψουμε αυτήν την ισορροπία, διότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέφερε κανέναν μας, ούτε ως καταναλωτές ούτε ως πολιτικούς ιθύνοντες.

 
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου