Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 5 september 2002 - Strasbourg EUT-utgåva

Omröstning (fortsättning)
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ), skriftlig . – (FR) Att förverkliga ett europeiskt område för livslångt lärande har blivit en prioriterad fråga för det nya århundradet, och man kan inte annat än uppmuntra initiativ i den riktningen.

Denna prioritering har två sidor: den förutsätter en insikt om behovet av livslångt lärande för alla och att detta lärande skall gå inom ramen för det europeiska området, inte bara inom en stat. Genom att lägga tonvikt på rörlighet framhåller detta betänkande hur viktigt det numera är att utbilda personer med hänsyn till medlemsstaternas olika erfarenheter och metoder. Detta är en väg för individuellt berikande men också en utvidgning av arbetsmarknaden för alla.

Detta betänkande lägger slutligen inte tillräckligt stor tonvikt på praktiskt lärande, men det får ändå ett utrymme i insikten om att man måste stärka yrkesutbildningspolitiken på EU-nivå, vilket stärker min övertygelse om att det under kommande år absolut krävs ett verkligt Erasmusprogram för lärande som skapar möjligheter för yrkesutbildning i ett nätverk, som både är specialiserat och öppet för de olika befolkningarnas många erfarenheter.

 
Senaste uppdatering: 26 juli 2004Rättsligt meddelande