Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 20. marraskuu 2002 - Strasbourg EUVL-painos

Biotieteet ja biotekniikka
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, vaikka Damiãon mietintö kaipaakin joitakin muutoksia, se on silti erinomainen mietintö. Samalla kun siinä tuodaan esiin biotekniikan ja biotieteiden kehittämiseen liittyviä rajoituksia, siinä osoitetaan niiden rooli ja merkitys yhteiskunnassamme. Se on täysin sopusoinnussa Lissabonin Eurooppa-neuvostossa määriteltyjen lähestymistapojen ja strategioiden kanssa. Biotekniikka ja biotieteet ovat epäilemättä avainasemassa rakennettaessa kilpailukykyisempää ja dynaamisempaa tietopohjaista taloutta. Mietinnössä annetaan myös täysi tuki tutkimuksen ja teknisen kehittämisen kuudennelle puiteohjelmalle, jota itsekin tuen voimakkaasti. Biotekniikka tuo talouteen uusia ja laajempia ulottuvuuksia tulevaisuudessa. Sillä on vaikutuksia maatalouteen, ravitsemukseen, ympäristöön ja tietenkin lääketieteeseen ja sairauksien hoitoon. Biotekniikka vaikuttaa myös kilpailukykyymme ja työllisyyden kehitykseen luomalla uusia ja parempia työpaikkoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että alan tutkimukselle olisi annettava vapaat kädet. Biotekniikan ei voi antaa hallita kaikkea muuta. Kysymys on ennennäkemättömän monipuolisesta tieteenalasta, jonka kaikkia osa-alueita vielä tunneta eikä niiden hyväksikäyttöä ole edes aloitettu. Tällä tieteenalalla on kaksi puolta, mutta toinen niistä ei aina tarjoa parasta ihmiskunnalle ja yhteiskuntiemme hyvinvoinnille. Meidän on syytä varoa kaikenlaisia puoskareita.

Biotieteitä on tuettava ja rohkaistava, mutta samalla myös säänneltävä. Biotieteille on luotava mahdollisuudet kasvuun ja laajentumiseen vain tiukasti säänneltyjen rajojen sisällä, joissa kaikissa olisi asetettava etusijalle kansanterveys, ennaltaehkäisemisen ja ennaltavarautumisen periaatteet sekä ihmiselämän ja ihmisarvon kunnioittaminen. Ymmärtänette että tarkoitan GMO:ien ja ihmisalkioilla tehtävän tutkimuksen tuomia ongelmia. Siksi olenkin tyytyväinen havaitessani, että mietinnössä nämä näkökohdat on otettu huomioon, ja kiitän myös teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa työstä, jota se on tehnyt tutkimusta koskevien säännösten kehittämiseksi ja kuluttajille annettavan tiedon parantamiseksi.

Tämän ajatuksen mukaisesti meidän on tehtävä kaikkemme parantaaksemme alan yritysten rahoitusmahdollisuuksia ja lisätäksemme riskipääoman saatavuutta. Nämä yritykset ovat yleensä hyvin nuoria, usein pieniä, ja siksi haavoittuvaisia. Meidän on kannustettava tutkijoiden kehittymistä korkeakouluissamme ja helpotettava heidän laboratoriotyöskentelyään pienyrittäjiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan hengessä. Tutkimus on pohja tulevalle kilpailukyvyllemme.

Meidän on kuitenkin myös muistettava, että emme voi kannustaa tiedettä ilman tietoisuutta. Kaikkien itseään kunnioittavien tieteenharjoittajien on tiedostettava roolinsa yhteiskunnassa. Biotekniikka on epäilemättä avain uuteen yhteiskuntaan, joka, jos me hoidamme asiat hyvin, on entistä oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi.

Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan siitä, kuinka tämä vaikuttaa kehitysmaihin. Vaikka me teemme työtä näiden maiden kehitystä jarruttavien nälän, köyhyyden ja sairauksien voittamiseksi, meillä ei ole oikeutta viedä väkisin mitään tieteellistä mallia tai ajattelutapaa mihinkään maahan. Meidän on kunnioitettava muita. Siksi tieteen ja teknologian tyrkyttämistä ei voida pitää kehityksen välineenä. Jokaisella on vapaus valita, kuinka haluaa hankkia ravintonsa ja millaisia periaatteita noudattaa elämässään.

Hyvät parlamentin jäsenet, biotekniikka on yhteiskuntamme kolmas teknologinen vallankumous teollisen vallankumouksen ja tiedon vallankumouksen jälkeen. Toivon hartaasti, että pystymme vastaamaan tähän loistavaan haasteeseen ja että sekä Euroopan maineen että lastemme tulevaisuuden tähden me pystymme aina toimimaan kunnioittaen perustavanlaatuisia eettisiä normeja ja ihmisarvoa.

 
Päivitetty viimeksi: 26. heinäkuuta 2004Oikeudellinen huomautus