Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 20 november 2002 - Strasbourg EUT-utgåva

Biovetenskap och bioteknik
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ).(FR) Herr talman, herr kommissionär, kära kolleger! Även om betänkandet från min kollega Damião behöver ändras är det ett utmärkt betänkande. Samtidigt som man där betonar kraven som bromsar utvecklingen, visar man på ett relevant sätt på bioteknikens och biovetenskapens roll och betydelse i våra samhällen. Betänkandet stämmer perfekt överens med de framtidsutsikter och strategier som fastställdes vid Europeiska rådet i Lissabon. Biotekniken och biovetenskapen är odiskutabelt nyckelfaktorer för en mer konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsekonomi. Avslutningsvis betonas i betänkandet det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling som jag själv fäster så stor betydelse vid. Biotekniken är en ny och omfattande dimension av morgondagens ekonomi, vare sig det handlar om jordbruk, näring, miljö eller, självfallet, medicin eller terapi. Biotekniken bidrar till konkurrenskraften och innebär även en kvantitativ och kvalitativ utveckling av sysselsättningen, men den skall ändå inte ha någon blanco-fullmakt när det gäller forskning. ”Enbart biologi” är inte på sin plats. Vi står inför ett fantastiskt rikt vetenskapligt område där ett mycket stort antal aspekter fortfarande är okända och ännu inte undersökta. Men detta vetenskapliga område har två ansikten, och det ena uttrycker inte alltid det som är bäst för människan och våra samhällens välbefinnande. Vi måste vara vaksamma mot trollkarlens lärlingar.

Biovetenskapen förtjänar att stödjas och uppmuntras, men den måste också styras. Den kan enbart växa och utvecklas inom en strikt reglerad ram som outtröttligt hävdar principerna om folkhälsa, förebyggande, försiktighet och respekt för livet och mänsklig värdighet. Som ni förstår tänker jag på problemen som orsakas av de genetiskt modifierade organismerna och forskningen på mänskliga embryon. Jag gläds därför åt att denna oro återspeglas i betänkandet, samtidigt som jag välkomnar det arbete som utförts av utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi för att bättre styra forskningen och informera konsumenterna.

I den andan är det nödvändigt att göra allt för att förbättra företagens finansiering och ge dem tillgång till riskkapital. Dessa företag är i allmänhet mycket unga, ofta små och därmed sårbara. Vi bör även främja framväxten av forskare vid våra universitet och underlätta deras laboratoriearbete, i enlighet med den europeiska stadgan för små företag. Forskningen är jordmånen för morgondagens konkurrenskraft.

Vi bör emellertid komma ihåg att det inte finns någon vetenskap utan samvete. All vetenskap värdig namnet bör vara medveten om sin roll i våra samhällen. Biotekniken utgör definitivt nyckeln till ett nytt samhälle som, om vi förvaltar det väl, blir ett mer rättvist och balanserat samhälle.

Jag skall avslutningsvis ta upp utvecklingsländerna. Även om vi måste satsa för att bidra till kampen mot hunger, fattigdom och sjukdomar som förhindrar utvecklingen, har vi inte rätt att påtvinga någon av dem en vetenskaplig modell eller en tankemodell. Det är en fråga om respekt. Vi kan inte heller planera att påtvinga dem denna vetenskap eller denna teknik som ett medel för utveckling. Det tillkommer var och en att välja hur han vill livnära sig och enligt vilken modell han vill leva.

Mina kära kolleger! Biotekniken representerar den tredje tekniska revolutionen i vår civilisation efter den industriella revolutionen och revolutionen på dataområdet. Jag önskar verkligen att vi antar denna fantastiska utmaning och att vi, för Europas storhet och våra barns framtid, gör det med respekt för de grundläggande reglerna när det gäller etik och värdighet för alla människor.

 
Senaste uppdatering: 26 juli 2004Rättsligt meddelande