Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 12. februar 2003 - Strasbourg EUT-udgave

Reproduktiv sundhed i udviklingslande
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ). - (FR) Hr. formand, betænkningen fra fru Sandbæk om EU's støtte til reproduktiv sundhed i udviklingslandene er fuld af gode intentioner.

Det er sådan, at vi europæiske kvinder har muligheden for at gennemføre en graviditet, få adgang til oplysning og forene familieliv og arbejdsliv. Hvordan kan vi acceptere, at så mange kvinder lever med så mange problemer, som vi er forskånet for her i Europa? Vi skal imidlertid vogte os for at gøre vores hjælp betinget af vores billede af familieplanlægning. Det ville være absurd at presse en model, nemlig vores, ned over disse kvinder. Det er bydende nødvendigt at hjælpe disse kvinder med at organisere deres samfund, deres liv som kvinder og mødre i overensstemmelse med deres traditioner, værdier og kulturer.

Desuden kan man ikke reducere spørgsmålet om kvinderettigheder til et spørgsmål om reproduktiv sundhed. Disse kvinder er grundpillerne i deres samfund. Det er derfor nødvendigt, at de har større adgang til uddannelse, oplysning og oplæring, og at de kan videregive alle disse erfaringer til deres børn, hvilket vil give deres lande mulighed for en reel udvikling, hvor sundhedspleje og oplysning får den plads, de fortjener.

Selv om graviditet og fødsel er hovedårsagerne til dødsfald eller invaliditet hos kvinder, der lever i disse udviklingslande, og selv om de seksuelt overførte sygdomme er mere hyppige i disse lande, er det i hvert fald ikke ved at afskaffe graviditeten, at vi løser disse problemer. Vi skal behandle årsagerne og ikke blot virkningerne ved at sørge for adgang til oplysning, som jeg sagde, og til lægemidler, især generiske, som vi sagde mandag aften, således at sundhedspleje ikke skal være en luksus, som er forbeholdt de industrialiserede lande.

Fru ordfører, De siger, at abort aldrig bliver et præventionsmiddel. For at overbevise os skulle Deres betænkning have været mere præcis. De skulle have støttet de ændringsforslag, jeg indgav til udvalget, og som netop fremsatte et alternativ til abort, nemlig et modtagelsescenter for de kvinder, som vælger moderskabet på trods af livets genvordigheder. Jeg takker min kollega hr. Ribeiro, som genoptog forslagene, for reproduktiv sundhed vil altid være forbundet med den enkeltes frihed og ansvar. Jeg ønsker derfor, at disse kvinder kan udøve deres ansvar i fuld frihed og uden krav fra vores vestlige model.

 
Seneste opdatering: 11. august 2004Juridisk meddelelse