Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 12 februari 2003 - Straatsburg Uitgave PB

Reproductieve en seksuele gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden (steun)
MPphoto
 
 

  Montfort (NI ).(FR) Mijnheer de Voorzitter, het verslag van mevrouw Sandbæk over de hulp die de Europese Unie kan bieden op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden is een goed initiatief.

Wij Europese vrouwen hebben het geluk een zwangerschap te kunnen voldragen, goed voorgelicht te worden en gezin en werk met elkaar te kunnen combineren. Hoe kunnen wij ons er dan bij neerleggen dat zoveel vrouwen de problemen die ons in Europa bespaard blijven, wel moeten doormaken? We moeten er evenwel voor waken dat we onze hulp afhankelijk maken van onze eigen opvattingen over gezinsplanning. Het zou absurd zijn om aan al die vrouwen één model, namelijk het onze, op te leggen. We moeten hen juist helpen om hun eigen samenleving en hun eigen leven als vrouw en als moeder in te richten aan de hand van hun tradities, hun waarden en hun cultuur.

Daarnaast gaat het bij vrouwenrechten niet alleen om voortplanting en seksualiteit. Deze vrouwen zijn de steunpilaren van hun samenleving. Ze moeten dus meer de gelegenheid krijgen om naar school te gaan, informatie te krijgen en een vak te leren. Al deze verworvenheden kunnen ze dan weer doorgeven aan hun kinderen, zodat hun land zich echt zal kunnen ontwikkelen, waarbij toegang tot gezondheidszorg en voorlichting de plaats zal krijgen die het toekomt.

Hoewel onder vrouwen die in ontwikkelingslanden leven zwangerschap en bevalling de voornaamste oorzaken zijn van overlijden of ziekte en hoewel seksueel overdraagbare aandoeningen in die landen op grotere schaal voorkomen, lossen we deze problemen natuurlijk niet op door de zwangerschap af te schaffen. We moeten niet alleen de gevolgen maar ook de oorzaken behandelen, door - zoals ik al zei - toegang tot informatie en toegang tot medicijnen, en dan vooral, zoals we maandagavond gezegd hebben, generieke medicijnen. Gezondheidszorg mag niet een luxe voor uitsluitend geïndustrialiseerde landen zijn.

Mevrouw Sandbæk, volgens u kan abortus nooit een voorbehoedmiddel zijn. Had u ons daarvan willen overtuigen, dan had u uw tekst preciezer moeten formuleren. Dan had u de amendementen moeten steunen die ik in de commissie ter tafel heb gebracht en die nu juist een alternatief boden voor abortus: namelijk een ontmoetingsplaats voor vrouwen die ondanks hun moeilijkheden ervoor kiezen hun kind te houden. Ik wil collega Ribeiro e Castro bedanken dat hij ze heeft overgenomen, want gezondheid en rechten op het gebied van voortplanting en seksualiteit houden altijd verband met een ieders individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik hoop daarom dat deze vrouwen, in alle vrijheid en zonder druk van ons westerse model, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

 
Laatst bijgewerkt op: 13 augustus 2004Juridische mededeling