Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 1. juli 2003 - Strasbourg EUT-udgave

Handel med kvoter for drivhusgasemissioner
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE ). - (FI) Hr. formand, der er svært at forestille sig nogen anden betænkning, som ville have så stor indvirkning på forholdene i Europa, og som beslutningstagerne ved så lidt om.

Europa er nu på vej ind på et ukendt territorium. Selv teoretisk forskning i effekten af handel med emissioner eksisterer kun af navn. Da vi for to eller tre år siden sad med Kommissionens udkast foran os, begyndte det at blive klart, hvor enorme sprækker, der var i det udkast, hvorpå vi opbyggede en europæisk strategi for økonomi, konkurrence og miljø. Der blev ikke foretaget nogen vurdering af betydningen af en udvidelse, ikke givet nogen retningslinjer for, hvorledes der skulle gøre regnskab for emissionskvoter i firmaers regnskabsbøger, ingen informationer om moms, ikke engang en strategi i tilfælde af alvorlige markedsproblemer eller spekulative angreb, ingen præcise data om emissioner i medlemslandene, for slet ikke at tale om emissioner fra firmaer, og ingen forslag om retten til at appellere en afgørelse. Det er beklageligt, at vi havde et så mangelfuldt udkast i en så central sag. Der er blevet gjort meget, for at rette op på tingene, men hvorvidt det er lykkedes, er endnu uvist.

Det såkaldte trendline cap- problem i Trilog blev løst med en formulering, foreslået af Kommissionen, som tillader medlemslandene at nærme sig Kyoto-målene ad deres egen vej. Idet medlemslandene blev givet bevægelsesfrihed, blev de også opfordret til at søge mod en transportpolitik, der var mere ansvarlig i forhold til Kyoto-aftalen. Det er naturligvis vores virkelige problem.

Trilogs løsning for projektbaserede mekanismer bør også støttes. Der er ingen mening i at opstille strengere kriterier, end det blev besluttet i Marrakesh. Vi bør snarere opstille EU-regler for konvertering af emissionstilgodehavender, optjent gennem projektbaserede mekanismer, til salgbare emissionskvoter, uden at gå på kompromis med klimaændringsimperativet. Emissionstilgodehavender, optjent gennem projektbaserede mekanismer vil også få en interessant indflydelse på udviklingssamarbejdet. Jeg tror på, at medlemslandene vil blive meget mere interesserede i udviklingssamarbejde, fordi de vil se en chance for at optjene emissionstilgodehavender gennem projekter.

Kombineret kraft-varme-produktion og procesemissioner udgør et særligt problem ved handel med emissioner. Hvis ikke man tager hensyn til den kausalkæde, som er betinget af den kombinerede kraft-varme-produktions natur, bliver der heller ingen emissionsreduktioner. Nu er Trilog ved at opdage og anerkende den kombinerede kraft-varme-produktions særlige natur. Medlemslande kan tage hensyn til en reduktion i procesemissionerne, hvilket i praksis vil sige, at de bedste europæiske stålfabrikker kan få fulde emissionskvoter og ikke må oppebære yderligere omkostninger på et verdensmarked for stål, som har været i skarp konkurrence. Dermed formindskes risikoen for kulstofudslip, og der bliver i realiteten en større chance for at forhindre klimaændringer.

 
Seneste opdatering: 11. august 2004Juridisk meddelelse