Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 1 Ιουλίου 2003 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Σύστημα για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE ).(FI) Κύριε Πρόεδρε, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς κάποια άλλη έκθεση η οποία να έχει τόσο σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρώπη και για την οποία οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων να γνωρίζουν τόσο λίγα.

Η Ευρώπη εισέρχεται πλέον σε ανεξερεύνητα εδάφη. Ακόμη και η θεωρητική έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της εμπορίας εκπομπών υφίσταται μόνον κατ’ όνομα. Όταν, πριν από δύο ή τρία χρόνια, μας παρουσιάστηκε η πρόταση της Επιτροπής, άρχισε να διαφαίνεται πόσο τεράστια ήταν τα κενά της εν λόγω πρότασης, πάνω στην οποία οικοδομούσαμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομία, τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον. Δεν είχε γίνει αποτίμηση του αντικτύπου της διεύρυνσης, δεν είχαν δοθεί κατευθύνσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να καταγράφονται τα δικαιώματα εκπομπών στους ισολογισμούς των εταιρειών, δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ούτε καν κάποια στρατηγική σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων στην αγορά ή κερδοσκοπικών επιθέσεων, δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία ως προς τις εκπομπές στα κράτη μέλή, για να μην αναφερθούμε στις εκπομπές από επιχειρήσεις, ενώ δεν υπήρχε καμία πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα έφεσης. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι είχαμε μια τόσο ημιτελή πρόταση για ένα τόσο μείζον θέμα. Έχουν γίνει πολλά για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, αλλά το εάν επιτύχαμε ή όχι είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον.

Το πρόβλημα της ποσόστωσης ως προς συνολική ποσότητα εκπομπών ενός εκάστου των κρατών μελών λύθηκε στον τριμερή διάλογο με μια διατύπωση την οποία πρότεινε η Επιτροπή και η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσεγγίσουν τους στόχους του Κυότο με δικούς τους τρόπους. Δεδομένου ότι τους προσφέρονται περιθώρια ελιγμών, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να υιοθετήσουν μια πολιτική μεταφορών η οποία θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη υπευθυνότητα σε σχέση με τη συμφωνία του Κυότο. Αυτό, βεβαίως, είναι το πραγματικό μας πρόβλημα.

Η λύση που δόθηκε στον τριμερή διάλογο για τους βασιζόμενους σε σχέδια μηχανισμούς αξίζει επίσης να στηριχθεί. Δεν υπάρχει λόγος να θέτουμε ακόμη αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που συμφωνήθηκαν στο Μαρακές. Τουναντίον, πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες στην ΕΕ σχετικά με το πώς θα μπορεί να γίνεται η μετατροπή των μονάδων δικαιωμάτων εκπομπής που θα προέρχονται από βασιζόμενους σε σχέδια μηχανισμούς σε δικαιώματα εκπομπής τα οποία θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά, χωρίς να υπονομεύεται η αναγκαία προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών μεταβολών. Οι μονάδες δικαιωμάτων εκπομπής που οφείλονται στους βασιζόμενους σε σχέδια μηχανισμούς θα έχουν επίσης ενδιαφέρουσες επιπτώσεις στην αναπτυξιακή συνεργασία. Νομίζω ότι τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την αναπτυξιακή συνεργασία, διότι θα διαπιστώσουν ότι θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μονάδες δικαιωμάτων εκπομπής με τα σχέδια που θα αναλαμβάνουν.

Η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ), καθώς και οι εκπομπές που οφείλονται στην επεξεργασία μετάλλων, έθεταν ένα ειδικό πρόβλημα όσον αφορά την εμπορία των εκπομπών. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η αλυσίδα αιτιωδώς συνδεόμενων στοιχείων η οποία σχετίζεται με τον χαρακτήρα της ΣΠΗΘ, δεν θα υπάρξουν μειώσεις ούτε στις εκπομπές. Τώρα στον τριμερή διάλογο ανακαλύπτεται και αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της ΣΠΗΘ. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών από την επεξεργασία μετάλλων, πράγμα το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι τα καλύτερα εργοστάσια χαλυβουργίας στην Ευρώπη θα μπορούν να κερδίσουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής που θα τους αναλογούν χωρίς να αναγκάζονται να καταβάλουν επιπρόσθετες δαπάνες σε μια παγκόσμια αγορά χάλυβα η οποία χαρακτηρίζεται από άγριο ανταγωνισμό. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κίνδυνος από διαρροή άνθρακα θα μειωθεί και θα αυξηθούν πραγματικά οι πιθανότητες αποτροπής των κλιματικών μεταβολών.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου