Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 20 april 2004 - Straatsburg Uitgave PB

Stemming
MPphoto
 
 

  Montfort (PPE-DE ), schriftelijk . – (FR) Het verslag-Mantovani gaat over gelijke kansen voor personen met een handicap en dat is ontegenzeggelijk een goede zaak.

Het gebeurt maar al te vaak dat we in aanwezigheid van personen met een handicap vergeten dat we in de eerste plaats heel gewoon met mensen te maken hebben, die even goed als iedereen verdienen dat hun waardigheid en hun rechten geëerbiedigd worden; het recht op vrij verkeer, het recht op participatie aan het sociale leven in zijn algemeenheid, het recht op gelijke kansen en het recht te worden gerespecteerd als menselijk individu, kortom: de rechten die gelden voor alle mensen.

Een waardige samenleving is te herkennen aan de plaats die zij biedt aan de meest kwetsbaren. Helaas zijn vandaag de dag de personen met een handicap in de zogeheten ontwikkelde landen nog maar al te vaak slachtoffer van discriminatie.

Daarom steun ik de rapporteur in zijn verzoek alle beleidsmaatregelen te baseren op de universele waarden die door iedereen worden erkend. Moge dit verslag ervoor zorgen dat we eindelijk aandacht hebben voor al die personen met een handicap. Om die reden heb ik ervoor gestemd.

 
Laatst bijgewerkt op: 13 augustus 2004Juridische mededeling