Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 20 april 2004 - Strasbourg EUT-utgåva

Omröstning
MPphoto
 
 

  Montfort (PPE-DE ), skriftlig . (FR) I Mantovanibetänkandet behandlas frågan om lika möjligheter för personer med funktionshinder, vilket verkligen måste välkomnas.

Det är sant att vi alltför ofta glömmer bort att ”personer med funktionshinder” först och främst är kort och gott ”personer” som också förtjänar att man respekterar deras värdighet och rättigheter: rätten till fri rörlighet, rätten att delta i det allmänna samhällslivet, rätten till lika möjligheter och rätten att bli respekterad som person. Det handlar helt enkelt om de rättigheter som tillerkänns alla människor.

Ett värdigt samhälle kan kännas igen på den plats det ger sina mest sårbara medborgare. Tyvärr är det fortfarande så, i de länder som vi kallar utvecklade, att personer med funktionshinder alltför ofta diskrimineras.

Detta är skälet till att jag stöder föredraganden i hans begäran att all politik bör grundas på allmänna värderingar som tillerkänns alla. Jag hoppas att detta betänkande äntligen får oss att uppmärksamma alla personer med funktionshinder, och detta är skälet till att jag röstade för det.

 
Senaste uppdatering: 14 augusti 2004Rättsligt meddelande