Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 26. oktober 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 4 af Fiona Hall (H-0766/05 )

Om: Energieffektivitet i slutanvendelserne

Hvad agter Rådet at gøre under det britiske formandskab - i lyset af de seneste rystelser på energimarkedet forårsaget af bl.a. stigningen i oliepriserne og offentlighedens stadig større bekymringer med hensyn til følgerne af klimaændringerne - for at sikre, at strengere foranstaltninger til fremme af energibesparelser, som støttes af et stort flertal i Parlamentet, indgår i direktivforslaget om energieffektivitet i slutanvendelserne og energitjenester (KOM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD))?

 
Seneste opdatering: 21. december 2005Juridisk meddelelse