Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 4 της κ. Fiona Hall (H-0766/05 )

Θέμα: Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων κλονισμών στην ενεργειακή αγορά όπως η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των έντονων ανησυχιών του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών του κλίματος, τι πράττει το Συμβούλιο στο πλαίσιο της Προεδρίας του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να εξασφαλίσει ότι η προτεινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (COM(2003)0739  - C5-0642/2003  - 2003/0300(COD) ) λαμβάνει υπόψη τα αυστηρότερα μέτρα ώστε να ενθαρρυνθεί η εξοικονόμηση ενέργειας όπως υποστηρίχθηκε από μια ισχυρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο;

 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου