Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 26 oktober 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 4 från Fiona Hall (H-0766/05 )

Angående: Effektiv slutanvändning av energi

Vad gör rådet under det brittiska ordförandeskapet för att, mot bakgrund av de senaste chockerna på energimarknaden som höjda oljepriser och den ökande oron bland allmänheten över klimatförändringarnas effekter, se till att det föreslagna direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (KOM(2003)0739  – C5-0642/2003  – 2003/0300(COD)) tar i beaktande de mer långtgående åtgärderna för att uppmuntra energisparande som stöds av en stark majoritet i parlamentet?

 
Senaste uppdatering: 21 december 2005Rättsligt meddelande