Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 26 października 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 Otwarcie posiedzenia
 Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (sekcja III) - Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (inne sekcje)
 Głosowanie
 Fluorowane gazy cieplarniane
 Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych
 Emisje hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych
 Dodatki do produktów spożywczych
 Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 Strategia walki z pandemią grypy
 Patenty na wynalazki biotechnologiczne
 Wspólnotowe podejście wobec zarządzania migracją ekonomiczną
 Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 Powitanie
 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 Przygotowanie nadchodzącej niefomalnej Rady Europejskiej
 Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 Skład Parlamentu: patrz protokół
 Afganistan
 Sytuacja w Azerbejdżanie w przeddzień wyborów
 Rewizja procesu barcelońskiego
 Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (647 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2005Informacja prawna