Index 
 All text 
Förfarande : 2005/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0332/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0091

Debatter
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel EUT-utgåva

9. Röstförklaringar
PV
MPphoto
 
 

Betänkande: Alain Lamassoure (A6-0066/2007 )

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira and Manuel António dos Santos (PSE ), skriftlig . (PT) Vi röstade emot den tredje delen av punkt 25 i Lamassourebetänkandet av främst två skäl:

För det första kan vi som portugisiska socialister inte acceptera några försök att trappa ned den mest gemensamma EU-frågan, och det man föreslår här är liktydigt med att åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken.

Förslaget om samfinansiering, det vill säga att medlemsstaterna delvis ska finansiera budgeten för den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare, är inte motiverat eftersom det finns andra lösningar som gör att rådets ekonomiska åtaganden i oktober 2002 kan genomföras utan tillskott från de nationella budgetarna i de 15 länder som var medlemmar i EU före utvidgningen 2004.

Genom ett alternativ till samfinansiering kan man sätta upp tak för stöd till enskilda jordbrukare – i linje med den amerikanska modellen där gränsen har satts till 250 000 dollar – tillsammans med ”obligatorisk modulering”, varigenom det sker en procentuell minskning av stödet till de största mottagarna av direkt stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, så att de besparingar som behövs för att klara åtagandena genereras.

För det andra finns det en irreparabel motsägelse i formuleringen på den här punkten. Samtidigt som man avlägger ett heligt löfte att inte åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken föreslår man att det nuvarande systemet med fullständig gemenskapsfinansiering ska ersättas med nationell samfinansiering, vilket är just huvudinstrumentet för att åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom jordbrukare från de medlemsstater som har de största budgetarna kommer att få fördelar framför jordbrukare från de medlemsstater som har de minsta budgetarna.

 
Senaste uppdatering: 5 juni 2007Rättsligt meddelande