Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

15. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Spørgsmål nr. 8 er trukket tilbage. Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 9.

Spørgsmål nr. 10 af Roberta Alma Anastase (H-0702/07 )

Om: Visumlettelse for borgere fra Republikken Moldova og Georgien

Borgere fra Republikken Moldova og Georgien støder på betydelige vanskeligheder, når det gælder om at opnå visa til EU's medlemsstater. Ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa har desuden medført en paradoksal situation: Indbyggerne i de separatistiske regioner Abkhasien, Sydossetien og Transdnjestrien, hvoraf de fleste har russisk pas, kan meget nemmere opnå visum og rejse. Hvordan har Rådet til hensigt at fremme processen yderligere for at gøre det nemmere for borgere fra Republikken Moldova og Georgien at opnå visum samt fremme gennemførelsen af de pågældende aftaler? Det er desuden vigtigt, at så mange medlemsstater som muligt inden længe tilslutter sig det fælles center for behandling af visumansøgninger i Chisinau, så aftalen om visumlettelse omsættes konkret. Hvordan kan det forklares, at kun nogle medlemsstater har tilsluttet sig dette center, og hvordan har Rådet til hensigt at foranledige, at de øvrige medlemsstater tilslutter sig så hurtigt som muligt?

 
Seneste opdatering: 10. november 2008Juridisk meddelelse